z2625050617185_47fbe74ee7ef33050f77d7e499a4fe92
z2625050616843_f57678a7b1a6e4eb435740779be2d5ac
z2625050606059_d804db3d02fd50d06edf05ae8feb2d39
z2625050617218_bef1c3f759315795fe34e1ec01ed469e
z2625050617430_b3bd817086bc1f7b49260061a2ab0996
z2625050618533_79c263935bece8af72d0d62ce9df4b20
z2625050618543_6c76a75e0e7d5a5a97b9c0b583346416

ĐÈN ĐƯỜNG NLMT LIỀN THỂ 60W

690,000VNĐ 600,000VNĐ

LED : SMD5730

Chi Số chống Nước : IP65

Thời Gian Sạc Pin : 5H – 8H

Thời Gian Chiếu Sáng : 8H – 12H

Bảng Năng Lượng Mặt Trời : Silic đa Tinh Thể