Hiển thị một kết quả duy nhất

ĐÈN LED DÂN DỤNG

Bán Nguyệt Đầu Vuông 60W

Giá: Liên hệ 0908686560

Công Suất: 60W

Bảo Hành: 12 tháng

Chip led:

Solar panel:

Pin đa tinh thể:

ĐÈN LED DÂN DỤNG

Bóng Tuýp Led 22W Đầu Nhôm

Giá: Liên hệ 0908686560

Công Suất: 22W

Bảo Hành: 24 tháng

Chip led:

Solar panel:

Pin đa tinh thể:

ĐÈN LED DÂN DỤNG

Bóng Tuýp Led 24W

Giá: Liên hệ 0908686560

Công Suất: 26W

Bảo Hành: 24 tháng

Chip led:

Solar panel:

Pin đa tinh thể:

ĐÈN LED DÂN DỤNG

Bóng Tuýp Led 32W

Giá: Liên hệ 0908686560

Công Suất: 32W

Bảo Hành: 12 tháng

Chip led:

Solar panel:

Pin đa tinh thể:

ĐÈN LED DÂN DỤNG

Bóng Tuýp Led Thủy Tinh 30W

Giá: Liên hệ 0908686560

Công Suất: 30W

Bảo Hành: 12 tháng

Chip led:

Solar panel:

Pin đa tinh thể:

ĐÈN LED DÂN DỤNG

Bóng Tuýp Thủy Tinh 22W

Giá: Liên hệ 0908686560

Công Suất: 22W

Bảo Hành: 12 tháng

Chip led:

Solar panel:

Pin đa tinh thể:

ĐÈN LED DÂN DỤNG

Tuýp Led Bán Nguyệt 20W

Giá: Liên hệ 0908686560

Công Suất: 20W

Bảo Hành: 16 tháng

Chip led:

Solar panel:

Pin đa tinh thể:

ĐÈN LED DÂN DỤNG

Tuýp Led Bán Nguyệt 40W

Giá: Liên hệ 0908686560

Công Suất: 40W

Bảo Hành: 15 tháng

Chip led:

Solar panel:

Pin đa tinh thể:

ĐÈN LED DÂN DỤNG

Tuýp Led Đầu Nhôm 20W

Giá: Liên hệ 0908686560

Công Suất: 20W

Bảo Hành: 12 tháng

Chip led:

Solar panel:

Pin đa tinh thể:

ĐÈN LED DÂN DỤNG

Tuýp Led Thủy Tinh 28W

Giá: Liên hệ 0908686560

Công Suất: 28W

Bảo Hành: 12 tháng

Chip led:

Solar panel:

Pin đa tinh thể:

ĐÈN LED DÂN DỤNG

Tuýp T8 Liền Máng 20W

Giá: Liên hệ 0908686560

Công Suất: 20W

Bảo Hành: 12 tháng

Chip led:

Solar panel:

Pin đa tinh thể: